Hledat
Hledat

Co je to chladivo?

Chladiva jsou přírodní nebo syntetické kapaliny s nízkým bodem varu, které se používají v chladicí technice a tepelných čerpadlech a přepravují tepelnou energii.

Hlavní vlastnosti chladiv spočívají v tom, že absorbují teplo v kapalné formě a odpařují se i při nízkých teplotách. Ohřáté chladivo v plynné formě je pak stlačeno kompresorem, čímž se zvyšuje teplota. Chladivo poté uvolňuje své teplo do topného systému požadovanou rychlostí generování tepla. Ochlazené, opět kapalné chladivo, je dekomprimováno a ještě dále ochlazováno ventilem, který uzavírá smyčku a umožňuje mu znovu absorbovat teplo. V technologii chlazení se teplo získává z místnosti, která má být ochlazována, odpařováním a poté uvolňováno ven.

Dnes se primárně používají částečně halogenované organické fluorované uhlovodíky (PFC) nebo fluorované uhlovodíky (HFC) kvůli jejich vysokému výkonu. Mezi další biologicky netoxická chladiva patří oxid uhličitý, amoniak, amoniak dimethylether nebo voda.

Zpět k přehledu