It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Chybové kódy plynových kotlů.

muž na telefonu píše na displeji kotle

Zobrazuje váš kotel na displeji chybový kód? Některé poruchy můžete vyřešit sami s pomocí telefonické podpory našich techniků. Jiné by měl rozhodně zkontrolovat a vyřešit zkušený servisní technik. Níže naleznete přehled chybových kódů a zjistíte, co chybové kódy znamenají a jaké kroky je třeba podniknout.

PŘEHLED CHYBOVÝCH KÓDŮ VAILLANT Možné příčiny chybového hlášení.

 • F13

  Teplotní čidlo zásobníku je zkratováno.

  Možná příčina:

  • Porucha elektrického připojení teplotního čidla zásobníku
  • Vadné teplotní čidlo zásobníku

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.
  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť.

 • F20

  Pojistný bezpečnostní termostat STB přerušuje řízení plynového ventilu. Plynový ventil byl uzavřen, protože teplota výstupního nebo vstupního čidla překročila maximální mezní hodnotu.

  Možná příčina:

  • Ve výrobku je příliš málo vody/ není žádná voda
  • Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla zásobníku
  • Porucha elektrického připojení vstupního nebo výstupního teplotního čidla
  • Vadné vstupní nebo výstupní teplotní čidlo
  • Vadné čerpadlo
  • Vadný nebo zablokovaný trojcestný přepínací ventil
  • Vadný senzor tlaku vody
  • Vadný senzor průtočného množství
  • Nežádoucí vybíjení přes kabel zapalování, zapalovací konektro nebo elektrodu

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí:Servisní síť.

 • F22

  Žádná voda či příliš málo vody ve výrobku nebo příliš nízký tlak vody.

  Možná příčina:

  • Ve výrobku je příliš málo vody/ není žádná voda
  • Závada v elektrickém připojení senzoru tlaku vody
  • Kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody je povolený/ nezasunutý/ vadný
  • Vadný senzor tlaku vody
  • Porucha provozu čerpadla
  • Vadný elektromagnetický ventil automatického napouštěcího zařízení
  • Vadná interní expanzní nádoba

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť.

 • F23

  Teplotní rozpětí mezi výstupem/ vstupem je příliš velké.

  Možná příčina:

  • Vzduch ve výrobku
  • Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla
  • Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla
  • Vadné výstupní / vstupní teplotní čidlo
  • Čerpadlo je zablokované
  • Čerpadlo běží na nižší výkon
  • Trojcestný přepínací ventil je vadný nebo zablokovaný
  • Vadná interní expanzní nádoba

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí:Servisní síť.

 • F25

  Teplota spalin je příliš vysoká.

  Možná příčina:

  • Vadný kabelový svazek
  • Pokud je k dispozici: Zareagoval spalinový senzor

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí:Servisní síť.

 • F27

  Byl detekován signál plamene při vypnutí hořáku.

  Možná příčina:

  • Netěsný plynový magnetický ventil
  • Vadná deska plošných spojů

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí:Servisní síť.

 • F28

  Během fáze zapalování nebyl zjištěn signál plamene.

  Možná příčina:

  • Dochází k tvrdému zapalování
  • Plynový uzavírací kohout zavřený
  • Příliš nízký tlak na přívodu plynu
  • Vzduch v plynovém rozvodu (např. při prvním uvedení do provozu)
  • Nastavený nesprávný druh plynu
  • Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 a D.182
  • Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
  • Zapálení se nezdařilo
  • Příliš nízký průtočný tlak plynu
  • Regulační elektroda se dotýká hořáku
  • Vadná zapalovací elektroda
  • Vadný hořák
  • Vadné čerpadlo kondenzátu (pokud je k dispozici)
  • Vadná plynová armatura/ nesprávná ET plynová armatura
  • Přerušení ve svazku kabelů
  • Vadné uzemnění
  • Přerušení ionizačního proudu
  • Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
  • Zapalovací transformátor vadný nebo nepřipojen
  • Vadná deska plošných spojů
  • Kondenzát ve spalovací komoře v důsledku ucpaného odtoku kondenzátu

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť

 • F29

  Neúspěšné zapálení po výpadku plamene během provozu.

  Možná příčina:

  • Přerušení přívodu plynu
  • Porucha v odvodu spalin způsobená recirkulací nebo ucpáním spalin
  • Vadné uzemnění
  • Zablokované potrubí k nasávání vzduchu
  • Výpadky zapalování
  • Vadné čerpadlo kondenzátu (je-li namontováno)
  • Regulační elektroda se dostává do kontaktu s hořákem
  • Vadný hořák
  • Přerušení v kabelovém svazku
  • Vadná zapalovací elektroda
  • Vadná plynová armatura/ nesprávná ET plynová armatura
  • Kondenzát ve spalovací komoře v důsledku ucpaného odvodu kondenzátu

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť

 • F61

  ASIC nebo µController neběží podle stanoveného časového zadání.

  Možná příčina:

  • Závada v elektrickém připojení plynové armatury
  • Vadná deska plošných spojů

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť

 • F62

  Vypínání plamene je detekováno se zpožděním.

  Možná příčina:

  • Vadná plynová armatura
  • Vadná deska plošných spojů
  • Vadná zapalovací elektroda

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť

 • F75

  Nárůst tlaku při spuštění oběhového čerpadla topení je příliš nízký.

  Možná příčina:

  • Vadný senzor tlaku vody
  • Vadné interní oběhové čerpadlo
  • Příliš nízký tlak v systému
  • Vadná vnitřní expanzní nádoba
  • Nedostatečné množství vody ve výrobku.
  • Vzduch ve výrobku
  • Přerušení v kabelovém svazku (kabel LIN)
  • Přerušení v kabelovém svazku

  Jak to napravit:

  • Toto je případ pro servisního technika. Nepokoušejte se ho řešit sami.

  • Zde si můžete vyhledat autorizovanou servisní firmu ve vašem okolí: Servisní síť

JAK ZACHÁZET S BĚŽNÝMI CHYBOVÝMI KÓDY Hrajte na jistotu: zavolejte odborníka.

Ve většině případů, např. pokud zaznamenáte zápach plynu, důrazně nedoporučujeme, abyste se spotřebičem sami manipulovali. Místo toho vyhledejte co nejdříve autorizovanou servisní firmu, která na základě kódu poruchy kotle okamžitě pozná, o jaký problém se jedná, a může závadu odborně odstranit.

instalátor pomáhá osobě s technickými problémy

Dva způsoby pro rychlé řešení.

SERVISNÍ FIRMY V OKOLÍ
Autorizované servisní firmy Vaillant jsou odborně proškolené a poradí si s každým problémem. Zde naleznete nejbližší servis ve svém okolí:
Servisní síť

TECHNICI CALL CENTRA VAILLANT
Rychlá pomoc: Technici call centra jsou připraveni zodpovědět vaše technické dotazy týkající se všech výrobků značky Vaillant.

Kontakt na call centrum

Od 1.5.2024 můžete nově využít také technické poradenství přes videohovor VIDEOASSIST.

ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍHO PROVOZU POMOCÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY Prevence chybových kódů: Bezstarostný komfort s našimi certifikáty prodloužené záruky CONNECTED.

Ještě lepší než odstranění chybových kódů? Vyhnout se samotným poruchám. Toto je možné díky našemu 365 dennímu online monitorování topných zařízení přes vzdálenou správu. A pokud se porucha přece jen vyskytne, servisní technik má okamžitou informaci o typu závady.

Přehled výhod prodloužené záruky CONNECTED.

Přehlédnutí chybového kódu může z dlouhodobého hlediska způsobit poruchu zařízení a vést ke zbytečným nákladům. S naší mobilní aplikací se můžete spolehnout na včasné připomenutí pravidelné prohlídky vašeho zařízení.

 • Prodloužená záruka po dobu 5 let

  Prodloužená záruční doba na pět let vám zajistí bezplatné opravy výrobku po celou dobu. Nebudete tak platit za materiál, práci, ani cestovné, a bezstarostný provoz kotle si užijete mnohem déle.
 • Individuální pohodlí

  Servisní technik Vaillant nastaví váš topný systém dokonale podle vašich potřeb na dálku a při každém servisním zásahu. Díky tomu si můžete vždy užívat ideální teplotu v místnosti a kontrolu přípravy teplé vody.
 • Bezpečnost na prvním místě

  Nejen kotel, ale i topný systém je pod kontrolou pomocí servisní aplikace myVAILLANT Pro. Například tlak v topném systému je neustále monitorován a uživatel i servisní technik jsou upozorněni na případný rychlý pokles tlaku v topení. Tím se předejde případným závadám, jako je například poruha oběhového čerpadla.
 • Úspora až 40 % investičních nákladů

  Zakoupením certifikátu prodloužené záruky CONNECTED ušetříte až 40 % investičních nákladů oproti nákupu jednotlivých komponentů a standardní prodloužené záruky.

Užívejte si pohodlí a komfort.

Ženy na pohovce

Chytré pohodlí s naší aplikací myVAILLANT.

myVAILLANT nabízí řadu užitečných funkcí pro ovládání a sledování vašeho topného systému - pohodlně prostřednictvím chytrého telefonu. Můžete například včas odhalit závady na vašem topném systému a zabránit jejich vzniku.

Přehled výhod mobilní aplikace myVAILLANT.

Používání systému myVAILLANT přináší řadu výhod, zejména pokud jde o poruchové kódy kotlů:

 • Efektivní a jednoduché

  Včasné rozpoznání chybového kódu na chytrém telefonu umožňuje rychlou diagnostiku a řešení problémů.
 • Bezpečné a spolehlivé

  Pomocí funkce Kontrola stavu můžete včas odhalit potenciální problémy.
 • Proaktivní a úsporné

  Vždy sledujte výkon svého vytápění a optimalizujte energetickou účinnost.
 • Chytré a snadné

  Využijte uživatelsky přívětivou a intuitivní aplikaci i bez technických znalostí.
aplikace myVAILLANT

Využívejte všech výhod prodloužené záruky CONNECTED.

 1. 1

  Pořiďte si certifikát prodloužené záruky CONNECTED

  Kontaktujte servisní firmu ve vašem okolí.

  Servisní síť.

 2. 2

  Buďte ONLINE

  Nechte si nainstalovat kompletní balíček, obsahující vše potřebné, například internetovou bránu myVAILLANT CONNECT a připojte svůj spotřebič k WiFi.

 3. 3

  Nainstalujte si aplikaci

  Stáhněte si aplikaci myVAILLANT, zaregistrujte se a povolte přístup servisnímu technikovi k vašemu spotřebiči.

Jste připraveni optimalizovat svůj topný systém pomocí aplikace myVAILLANT?