It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Váš nový domov: perfektní v každém ohledu.

instalatér při návštěvě novostavby

Novostavby domů Vytápění na míru vašemu novému domovu.

Stavba domu je stejně tak osobní jako náročná, protože většina majitelů má jen malé nebo žádné předchozí zkušenosti. A jak by také mohli, když se většinou jedná o projekt, který se realizuje jednou za život? Vhodným přístupem je vnímat novostavbu jako ucelený systém, kdy jedním z klíčových prvků je řešení vytápění, které myslí i na budoucnost . Na této stránce najdete užitečné informace , které vám mohou pomoci s úspěšným plánováním vašeho nového domu již od samého začátku.

Osobní volba Váš nový domov. Vaše nové vytápění.

Stejně jako v mnoha jiných věcech, tak i ve vašem novém domově, jsou tajemstvím trvalého štěstí vnitřní hodnoty. Protože vytápění ovlivňuje všechny jeho oblasti, měli byste ho pečlivě vybírat na základě vašich finančních i stavebních možností, ale také podle vašich osobních požadavků. To se však s ohledem na širokou škálu možných řešení snáze řekne, než udělá:

 • Dáváte přednost nižším počátečním nákladům nebo nižším provozním nákladům a udržitelnosti?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody různých technologií a jejich kombinací?
 • Které řešení je nejlepší při měnící se legislativě, cen a dodávek energie?
 • Jak je to s dodatečnou výrobou elektřiny pomocí fotovoltaiky?
 • A jak stavební podmínky omezují možnosti volby nebo upřednostňují určitá řešení?

Inovativní technologie vytápění nemají z hlediska komfortu, flexibility, ohledu na budoucnost a účinnosti téměř žádnou konkurenci, nicméně jsou spojeny s vyššími počátečními náklady. V dnešní době při stavbě nového domu je však třeba s tímto již počítat. Oproti sousedovi ve starém domě pak ale budete mít jistě výrazně nižší provozní výdaje.

Aby váš nový domov splňoval vaše očekávání po všech stránkách, je nezbytné najít přesnou odpověď na všechny otázky již na začátku. A my se vám pokusíme odpovědět alespoň na některé z nich.

Plánujete modernizaci starého topného systému namísto výstavby nového?

Právní předpisy Tepelná čerpadla: Perfektně se hodí do novostaveb.

V současné době jsou tepelná čerpadla tím nejideálnějším řešením v novostabách, i co se stavebního zákona týká. Tepelná čerpadla se stala novým standardem, protože využívají volně dostupné teplo ze vzduchu, země nebo podzemní vody. Tato technologie však nepředstavuje úlevu pouze pro životní prostředí, ale také pro vás. Bez potřeby fosilních paliv se starosti o jejich budoucí dodávky a ceny stávají minulostí.

Zda je pro vaši novostavbu nejvhodnější tepelné čerpadlo vzduch/voda, země/voda nebo voda/voda, závisí mimo jiné i na pozemku, na kterém stavíte. V našem průvodci tepelnými čerpadly se dozvíte, co dalšího může ovlivňovat váš výběr a jak tato technologie funguje.

Výhody tepelného čerpadla Vaše výhody s technologií tepelného čerpadla.

 • Udržitelný komfort

  Při vytápění pomocí tepelného čerpadla v novostavbě si užijete nízké provozní náklady, nulové emise, vyšší komfort a větší nezávislost na fosilních palivech.
 • Tichý provoz

  Naše tepelná čerpadla patří k nejtišším modelům na trhu, jejich provozní hluk je minimální. Proto je lze instalovat i v hustě zastavěných obytných oblastech.
 • Volitelné chlazení

  Pokud je váš topný systém vhodně navržen, mohou naše tepelná čerpadla váš dům v horkých letních měsících dokonce až o 3 °C při obráceném cyklu chladiva ochladit.
 • Získání dotací

  Ekologická řešení vytápění jsou financována státem. Čím šetrnější je váš topný systém, tím větší je nárok na dotace.

Faktory, které je třeba zvážit Plánujte efektivně.

Pozemek, půdorys a budova - tyto tři faktory popisují, co je třeba vzít v úvahu při prvních krocích plánování novostavby. Měly by být vždy dávány do souvislostí, protože se navzájem ovlivňují, stejně jako ideální volba vašeho topného systému. Proto je pro správné rozhodování nezbytné vnímat vaši novostavbu jako ucelený systém.

 • Objekt
  Při stavbě ve svahu může být nutné suterénní podlaží. Zde pak můžete umístit mimo dohled celý topný systém i některé domácí spotřebiče. Tento prostor, pokud je v něm dostatečné světlo, nabízí také možnost pro zřízení kanceláře nebo třeba dílny. V rovinatém terénu nebo v přpadě, že by intenzita světla ve sklepě byla pro další využití příliš malá, obvykle postačí jako základ mnohem levnější základová deska. Zde pak může být třeba garáž a místo pro váš topný systém.
 • Plán podlaží
  Půdorys bez sklepa znamená přidat do plánu technickou místnost – s rozměry, které odpovídají velikosti plánovaného topného systému a případně vybraných domácích spotřebičů. Pokud se například rozhodnete pro tepelné čerpadlo s integrovaným větráním a zásobníkem teplé vody, bude to vyžadovat méně prostoru než umístění každého spotřebiče samostatně.
 • Budova
  Vaším třetím výchozím bodem je energetická kvalita. Čím méně tepla se bude ztrácet obálkou budovy, tj. základy, fasádou, okny a střechou, tím bude novostavba energeticky účinnější. Minimální požadavky jsou stanovené zákonem a zahrnují podíl obnovitelných zdrojů energie pro napájení domu. Energeticky úsporná opatření sice zpočátku náklady na výstavbu zvyšují, ale čím více jich realizujete, tím více se nakonec vyplatí ve všech oblastech - úsporách energie, dotacích a minimálních emisích.
Nechte si poradit od našich odborníků

Tři lidé si povídají

Snížením emisí získáte přidanou hodnotu.

Běžné topné systémy vyžadují mnohem více energie než moderní řešení. Pro dosažení klimatických cílů musí být vytápění výrazně udržitelnější. Tepelné čerpadlo je skvělým začátkem, protože výrazně snižuje emise oxidu uhličitého. Tepelné čerpadlo jako samostatný topný spotřebič nebo jako doplněk k plynovému kondenzačnímu vytápění snižuje emise ještě více - zejména pokud je doplněno fotovoltaikou nebo solárními systémy.

Další výhodou přidání obnovitelných zdrojů do vašeho topného systému je výrazné snížení provozních nákladů na vytápění. Krátkodobě tak účinně čelíte rostoucím cenám energií a dlouhodobě zvyšujete hodnotu nemovitosti, což je ideální i pro případný pozdější prodej.

Rozhovor dvou mužů

Vaše nové vytápění: komfortní systém.

Moderní vytápění přináší do vašeho domova efektivní a příjemné teplo, ale jako komplexní systém může přinést mnohem více výhod: Díky chytrým rozšířením, jako je fotovoltaika a větrání, poskytuje další komfort a efektivitu vašeho každodenního života - přesně na míru tomu, co potřebujete pro svou pohodu.

 • Využití sluneční energie
  Využívejte sluneční energii pomocí fotovoltaiky pro výrobu elektřiny a solární panely pro ohřev vody.
 • Zlepšení kvality vzduchu
  Ideální větrání vašeho domova zajistí dokonalé vnitřní klima, vlhkost a teplotu.
 • Více komfortu
  Ovládejte systém pomocí inteligentního ovládání a nechte jej topení automaticky nastavovat dle vašich potřeb.
 • Zvýšení účinnosti vytápění
  Zajistěte si efektivní vytápění a ohřev vody prostřednictvím systému s tepelným čerpadlem.

Tepelný výkon Zjistěte, jaké jsou vaše požadavky.

U topného systému je nejdůležitější, aby poskytoval dostatečné teplo v návaznosti na velikost novostavby, respektive vytápěné plochy, a počet osob v domácnosti. Jmenovitý tepelný výkon popisuje maximální dosažitelný výkon topného systému v nepřetržitém provozu - a můžete jej vypočítat podle tohoto vzorce:

Topný výkon v kW = počet m2 x 50 W/m2 : 1 000)

+ kW výkonu teplé vody (cca 30 % výše uvedené hodnoty)

= jmenovitý tepelný výkon v kW

Například pro nízkoenergetický dům s obytnou plochou 130 m2 je podle tohoto vzorce výsledný jmenovitý tepelný výkon 8,5 až 9 kW. V ideálním případě plánujte s o něco vyšším výkonem, než je vaše maximální potřeba, abyste si zajistili pohodlí i při občasné špičce. Naši montážní partneři s vámi rádi určí vaši maximální potřebu energie a ideální zdroj - samozřejmě i s ohledem na daný prostor pro topný systém ve vaší novostavbě.

Preference u novostaveb Další aspekty, které je třeba zvážit.

Při výběru topného systému mohou být důležité i takové aspekty, jako je udržitelnost, pořizovací a provozní náklady a doplňkové funkce, jako je chlazení.

Ekologické předpisy Povinnosti v novostavbě vyplývající z požadavků na energetickou účinnost.

Snížení ekologického dopadu vytápění a zásobování teplou vodou je pro ochranu klimatu zásadní. Proto musí nově postavené domy splňovat vládní požadavky na energetickou náročnost. K prokázání splnění těchto požadavků existují dva možné výpočty. Obě metody hodnotí energetickou účinnost odlišně, ale vaše budova musí splňovat pouze jednu z nich:

 • Výpočet pomocí primárního energetického faktoru
  Běžná metoda hodnocení je založena na spotřebě primární energie. Tento přístup zohledňuje ekologické dopady získávání, distribuce a spotřeby energie a určuje její individuální faktor primární energie. U dřevěných pelet je tento faktor poměrně nízký, plyn se řadí do střední úrovně a elektřina má horší hodnocení - faktor dálkového vytápění je závislý na lokalitě. Každý faktor se pak vynásobí skutečným množstvím spotřebované energie, čímž se určí energetická účinnost budovy.

  Aby bylo možné tuto metodu použít, musí se na zásobování energií vaší novostavby podílet také určitý podíl obnovitelných zdrojů a izolace musí splňovat přísnější požadavky.
 • Výpočet s emisemi oxidu uhličitého
  Druhou možností je vyhodnotit energetickou účinnost vaší novostavby na základě emisí oxidu uhličitého - tentokrát vynásobením spotřeby každého zdroje energie jeho individuálním emisním faktorem.

  Při výpočtu skleníkových plynů nesmí energetická náročnost budovy překročit stanovené hodnoty. Na oplátku zde však neexistují žádné specifikace podílu obnovitelných zdrojů energie, stejně jako jsou zde nižší požadavky na zateplení budovy.