Hledat
Hledat

Co je deskový výměník tepla?

Deskové výměníky tepla jsou speciální druh tepelných výměníků využvající paralelní konstrukci kovových desek. Stejně jako jiné výměníky tepla umožňují přenos tepelné energie mezi dvěma materiály. Používají se v konvenčních technologiích vytápění a chlazení i v systémech vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Deskové výměníky tepla se také používají pro přípravu teplé vody.

Deskový výměník tepla se skládá z několika tepelně vodivých desek, které jsou pájeny, svařovány nebo sešroubovány a sestávají ze vlnitých komor uspořádaných ve vrstvách. Látky cirkulují v prostorech mezi těmito komorami. Směr toku ve formě protiproudu, souběžného proudu a příčného toku určuje velikost přenosu energie. Přenos energie je nejvyšší při protiproudu, ve kterém oba proudy proudí kolem sebe. Tepelná energie se přenáší z látky emitující teplo do látky absorbující teplo.

Zpět k přehledu