Hledat
Hledat

Co je energetická účinnost?

Energetická účinnost je míra množství energie použité k dosažení účelu, jako je vytápění místnosti. Energetická účinnost je optimální, pokud je možné dosáhnout přínosu s minimálním využitím vynaložené nebo obnovitelné energie a bez jakékoli ztráty. Čím je zařízení energeticky účinnější, tím více šetří energii, snižuje náklady a snižuje emise CO2, které poškozují klima.

Elektrická zařízení jsou rozdělena do tříd energetické účinnosti od zelené pro velmi účinnou až po červenou pro neúčinnou. U domů se energetická účinnost týká vztahu mezi systémovou technologií, tepelnou izolací a utěsněním budovy. Podobně existují třídy energetické účinnosti pro kotle a ohřívače, které poskytují informace o tom, jak efektivně využívají svá paliva. Obnovitelné energie jsou CO2 neutrální, ale nejsou nejúčinnější formou energie. V kombinaci s konvenčními topnými systémy významně snižují spotřebu fosilních paliv a snižují emise znečišťujících látek. Zákony o úspoře energie a vládní dotace usilují o podporu nahrazení energeticky neúčinných spotřebičů energeticky účinnými.

Zpět k přehledu