Hledat
Hledat

Co je to fotovoltaický systém?

Fotovoltaický systém je síť mnoha fotovoltaických modulů, které jsou řízeny měničem. Fotovoltaické moduly se skládají z několika vzájemně propojených křemíkových solárních článků. Kladně a záporně nabité atomy v horní vrstvě křemíku reagují, když jsou vystaveny slunečnímu záření, a poté migrují z jedné vrstvy do druhé. Na rozdíl od solární tepelné technologie, ve které se sluneční energie přeměňuje na teplo, se zde generuje stejnosměrný proud. Střídač to transformuje na použitelný střídavý proud.

Existují fotovoltaické systémy, které nemají akumuůlační systém, ve kterém musí být vyrobená elektřina okamžitě spotřebována nebo přiváděna přímo do veřejné sítě, a systémy s akumulátory, které vám poskytují velkou nezávislost na dodavatelích energie, protože lze použít, když je to potřeba. Fotovoltaické systémy s akumulačním systémem jsou obzvláště lukrativní, například v kombinaci s tepelnými čerpadly, protože to pokrývá energetické požadavky na provoz čerpadla. Před nákupem byste měli nejprve zajistit státní dotace dostupné pro používání fotovoltaického systému.

Zpět k přehledu