Hledat
Hledat

Co jsou obnovitelné energie?

Obnovitelné energie (regenerativní energie) je zastřešující termín pro všechny formy energie, které využívají energetické zdroje, které jsou buď k dispozici v neomezeném množství, nebo se mohou rychle regenerovat. Obnovitelnými energiemi jsou sluneční, větrná, vodní, biomasa a geotermální energie. Solární energie vyráběná fotovoltaickými systémy generuje elektřinu a solární termální systémy teplo. Větrné elektrárny vyrábějí elektřinu, když vítr uvede rotory do pohybu. Vodní elektrárny využívají přirozenou nebo uměle generovanou tekoucí energii vody k výrobě elektřiny. Elektrárny na biomasu používají jako zdroje energie organické materiály rostlinného nebo živočišného původu. Biomasa se spaluje a výsledná pára se poté přeměňuje na elektřinu.

Zpět k přehledu