Hledat
Hledat

Co je primární energie?

Primární energie označuje všechny přirozeně se vyskytující zdroje energie v jejich původní a nezměněné podobě. Pojem primární energie zahrnuje obnovitelné energie, jako je sluneční energie, větrná a vodní energie, geotermální energie, přílivová energie a biomasa (živočišné a rostlinné materiály, jako je dřevo), ale také přírodní uhlí, zemní plyn, ropa a uran.

Pokud je primární energie přeměněna nebo zpracována, nazývá se to sekundární energie. Aby byla primární energie využitelná jako sekundární energie, zpracování obvykle vede ke ztrátám energie. V některých případech se však energie získává také zpracováním primární energie, protože zdroj energie se stává použitelnějším. Příkladem toho je sušení dřeva před spalováním. Pokud je sekundární energie zpřístupněna koncovému uživateli, například ve formě elektřiny ze zásuvky, označuje se to jako užitečná nebo konečná energie. Během převodu do bodu odběru je obecně nutné znovu počítat se ztrátami v důsledku převodu.

Zpět k přehledu