Hledat
Hledat

Co je to ústřední topení?

Systém ústředního vytápění je systém kolektivního vytápění, který současně ohřívá všechny radiátory v budově. Ve většině případů dodává teplou vodu také v samostatném okruhu. Některé systémy ústředního vytápění využívají dálkové vytápění od poskytovatele energie, jiné používají lokální vytápění. Při použití lokálních systémů ústředního vytápění je v kotelně instalován kondenzační kotel. Jako primární paliva se používá topný olej nebo zemní plyn.

Teplo produkované spalováním je buď přiváděno přímo do výměníku tepla, který ho používá k ohřevu topné vody, nebo je v případě kondenzačních kotlů doplňováno kondenzačním teplem z produkovaných plynů. Oběhová čerpadla se používají k cirkulaci topné vody v systému topného potrubí a k zásobování každého radiátoru teplem, které lze poté regulovat termostaty umístěnými na radiátorech. Ochlazená topná voda proudí zpět do kotle a cyklus je poté dokončen.

Moderní systémy ústředního vytápění lze kombinovat také s alternativními zdroji energie jako je solární tepelná energie nebo tepelná čerpadla, které vláda dotuje. Mini modulární tepelné jednotky jako zdroj energie pro ústřední vytápění mohou kromě vytápění a ohřevu vody vyrábět také elektřinu.

Zpět k přehledu