Hledat
Hledat

Pravidelné prohlídky tepelných čerpadel

Kvalitní výrobky si zaslouží kvalitní servis

Značka Vaillant dbá nejen na kvalitu výrobků, ale také na kvalitní provedení servisních prací. To se týká zejména pravidelných prohlídek, které zvyšují hospodárnost provozu, snižují výskyt případných poruch a zajistí nejoptimálnější provoz a používání výrobku.

Z těchto důvodů byl vytvořen standard pro provádění pravidelné prohlídky tepelného čerpadla pod názvem MainX – Manufactured Service Quality.

MainX = Maintenance Excellent, doslova přeloženo jako Vynikající údržba/péče.

Jedná se o přesně daný popis jednotlivých činností v určité časové posloupnosti, aby byla zajištěna celková kvalita a efektivita prohlídky. Tento popis má servisní technik - specialista na tepelná čerpadla - k dispozici a provádí podle tohoto postupu na tepelném čerpadle jednotlivé servisní úkony. Součástí tohoto standardu je protokol (záznam servisní prohlídky) se zápisem jednotlivých činností, který je předán po skončení pravidelné prohlídky zákazníkovi.

Značka Vaillant bude tento standard postupně rozšiřovat i na ostatní výrobky.