It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to chladivo?

Chladiva jsou přírodní nebo syntetické kapaliny s nízkým bodem varu, které se používají v chladicí technice a tepelných čerpadlech a přepravují tepelnou energii.

Hlavní vlastnosti chladiv spočívají v tom, že absorbují teplo v kapalné formě a odpařují se i při nízkých teplotách. Ohřáté chladivo v plynné formě je pak stlačeno kompresorem, čímž se zvyšuje teplota. Chladivo poté uvolňuje své teplo do topného systému požadovanou rychlostí generování tepla. Ochlazené, opět kapalné chladivo, je dekomprimováno a ještě dále ochlazováno ventilem, který uzavírá smyčku a umožňuje mu znovu absorbovat teplo. V technologii chlazení se teplo získává z místnosti, která má být ochlazována, odpařováním a poté uvolňováno ven.

Dnes se primárně používají částečně halogenované organické fluorované uhlovodíky (PFC) nebo fluorované uhlovodíky (HFC) kvůli jejich vysokému výkonu. Mezi další biologicky netoxická chladiva patří oxid uhličitý, amoniak, amoniak dimethylether nebo voda.

Zpět na přehled