It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to fotovoltaický systém?

Fotovoltaický systém je síť mnoha fotovoltaických modulů, které jsou řízeny měničem. Fotovoltaické moduly se skládají z několika vzájemně propojených křemíkových solárních článků. Kladně a záporně nabité atomy v horní vrstvě křemíku reagují, když jsou vystaveny slunečnímu záření, a poté migrují z jedné vrstvy do druhé. Na rozdíl od solární tepelné technologie, ve které se sluneční energie přeměňuje na teplo, se zde generuje stejnosměrný proud. Střídač to transformuje na použitelný střídavý proud.

Existují fotovoltaické systémy, které nemají akumuůlační systém, ve kterém musí být vyrobená elektřina okamžitě spotřebována nebo přiváděna přímo do veřejné sítě, a systémy s akumulátory, které vám poskytují velkou nezávislost na dodavatelích energie, protože lze použít, když je to potřeba. Fotovoltaické systémy s akumulačním systémem jsou obzvláště lukrativní, například v kombinaci s tepelnými čerpadly, protože to pokrývá energetické požadavky na provoz čerpadla. Před nákupem byste měli nejprve zajistit státní dotace dostupné pro používání fotovoltaického systému.

Zpět na přehled