It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to jednopodlažní topný systém?

Jednopodlažní topné systémy jsou systémy vytápění na zemní plyn, které poskytují teplo pro jedno patro jednoho nebo více rodinných domů s jednou nebo více jednotkami. K dispozici je pouze plynový kotel pro jednopodlažní topný okruh nebo jako kombinovaný plynový kotel, který také zajišťuje dodávku teplé vody.

Spalováním zemního plynu vzniká teplo, které se používá k ohřevu topné vody prostřednictvím výměníku tepla, a v případě kotlů na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny horkou vodu v samostatném topném okruhu ve formě průtokového ohřívače vody. Topná voda je transportována na krátké vzdálenosti do radiátorů a teplá voda do odběrných míst.

Poschoďové topné systémy umožňují obyvatelům si určit, kolik topné energie má být dodáno do radiátorů nebo na horkou vodu, což následně umožňuje přesné vyúčtování. Vzhledem k absenci dlouhých tras potrubí nedochází téměř k žádným tepelným ztrátám. Není potřeba žádná kotelna, a kompaktní systémy podlahového vytápění jsou často konstruovány jako nástěnná topení. Není také možné je kombinovat se solárním vytápěním nebo zvolit požadovaný druh paliva.

Zpět na přehled