It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je kondenzační technologie?

Kondenzační technologie využívá nejen energetický obsah, který se označuje jako výhřevnost, který vzniká při spalování plynu nebo oleje na vytápění, ale kondenzační technologie využívá také energii kondenzovaných spalin, která se nazývá výhřevnost, které by jinak odcházely nepoužity do okolního prostředí. Kondenzační teplo se přenáší do topné vody pomocí speciálně vyvinutého tepelného výměníku. V důsledku maximálního využití energie a účinnosti technologie kondenzačních kotlů dosahují systémy kondenzačních kotlů na plyn nebo olej stupně využití 100% a více ve vztahu k výhřevnosti. Náklady na vytápění a emise CO2 jsou tak výrazně sníženy ve srovnání s konvenčními systémy vytápění.

Kondenzační systémy fungují nejúčinněji v dobře izolovaných místnostech s podlahovým vytápěním nebo velkými radiátory.

V kombinaci se solárním systémem je možné ušetřit ještě více energie. Existují systémy kondenzační technologie se spotřebiči závislými na vzduchu v místnosti, které se spoléhají na přívod čerstvého vzduchu z místnosti, ve které jsou instalovány, a systémy nezávislé na vzduchu v místnosti, které přivádějí potřebný vzduch z venkovního prostředí potrubím. Vládní dotace a pokračující úspory nákladů na vytápění kompenzují vyšší kupní cenu a potenciální náklady na modernizaci.

Zpět na přehled