It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co jsou obnovitelné energie?

Obnovitelné energie (regenerativní energie) je zastřešující termín pro všechny formy energie, které využívají energetické zdroje, které jsou buď k dispozici v neomezeném množství, nebo se mohou rychle regenerovat. Obnovitelnými energiemi jsou sluneční, větrná, vodní, biomasa a geotermální energie. Solární energie vyráběná fotovoltaickými systémy generuje elektřinu a solární termální systémy teplo. Větrné elektrárny vyrábějí elektřinu, když vítr uvede rotory do pohybu. Vodní elektrárny využívají přirozenou nebo uměle generovanou tekoucí energii vody k výrobě elektřiny. Elektrárny na biomasu používají jako zdroje energie organické materiály rostlinného nebo živočišného původu. Biomasa se spaluje a výsledná pára se poté přeměňuje na elektřinu.

Zpět na přehled