It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to pojistný ventil?

Pojistné ventily v uzavřených topných systémech, solárních systémech nebo ohřívačích vody se také nazývají přetlakové ventily. Bezpečnostní ventily jsou vyžadovány normou a chrání systémy před poškozením způsobeným nadměrným tlakem. U ohřívačů vody nemají bezpečnostní ventily žádný vliv na kvalitu vody. U solárních systémů musí být schopny odolat obzvláště vysokým teplotám a používání solární kapaliny. Z bezpečnostních důvodů by instalaci a pravidelnou údržbu ve všech systémech měl vždy provádět kvalifikovaný odborník.

Pokud tlak překročí předem definovanou hodnotu, bezpečnostní ventil se automaticky otevře a uvolní přetlak. Po dosažení správné úrovně tlaku se bezpečnostní ventil opět uzavře. Vypuštěná kapalina nebo pára se odvádí příslušným potrubím.

Možné příčiny přetlaku, které by mohly vést k prasknutí kotlů a potrubí, mohou být například vadné součásti nebo přehřátí. Malé výkyvy tlaku jsou normální a jsou absorbovány expanzní nádobou. Pojistné ventily jsou poslední možností a jsou spouštěny pouze v případě nouze.

Zpět na přehled