It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to pokojový termostat?

Pokojový termostat je nedílnou součástí moderních topných systémů. Na rozdíl od standardního termostatu, který se také nazývá regulátor teploty, není pokojový termostat připojen k radiátoru a měří skutečnou teplotu konkrétní místnosti. Pokojové termostaty jsou k dispozici jako ručně programovatelná zařízení pomocí tlačítek nebo dotykové obrazovky a pro použití prostřednictvím aplikace v inteligentních domácích systémech.

Senzory měří skutečnou teplotu místnosti. Mikropočítač porovná tuto hodnotu s přednastavenou cílovou teplotou (kontrolní hodnota). Pokud existuje rozdíl (regulační hodnota), pokojový termostat vyzve zdroj tepla, aby přijal odpovídající signál, a reguluje teplotu tím, že upravuje teplotu otopné vody. To snižuje náklady na vytápění a poskytuje větší pohodlí.

Pokojové termostaty lze instalovat do několika místností nebo pouze do jedné referenční místnosti, známé také jako kontrolní místnost. Měly by být instalovány na místě, které je chráněno před průvanem a přímým slunečním zářením a které není zakryto. Ideální referenční místnost je hlavní obytný prostor s požadavkem na teplo rovným průměru všech pokojů.

Zpět na přehled