It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to regulátor teploty?

V uzavřených systémech se regulátory teploty používají k řízení teploty radiátorů, chladicích jednotek a dalších zařízení, která pracují s vytápěním nebo chlazením. Regulátory teploty, nazývané také termostaty, jsou k dispozici jako mechanické a v elektronické verzi, která umožňuje přesné stanovení teploty.

Teplotní senzor je část regulátoru teploty, která měří skutečnou teplotu. Mechanické snímače teploty se skládají z materiálů, které se při změně teploty smršťují nebo rozpínají. Elektrické snímače teploty pracují se senzory, které přenášejí data do mikropočítače a regulují kotel nebo směšovací ventil. Regulátor teploty porovnává skutečnou hodnotu určenou teplotním čidlem s požadovanou hodnotou (regulační hodnotou). Pokud existuje rozdíl (regulační hodnota), je teplota příslušně korigována aktuátorem regulátoru teploty.

V topných systémech mohou být regulátory teploty instalovány na několika místech, aby sledovaly teplotu, nejen u radiátorů. Teplota tepelného generátoru, například kotle, je řízena regulátorem teploty ve formě bezpečnostního omezovače teploty, aby bylo zajištěno, že nebude překročena maximální teplota.

Zpět na přehled