It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je rekuperace tepla?

Rekuperace tepla (HR) extrahuje tepelnou energii z použitého vzduchu v místnosti nebo odpadní vody a umožňuje snížení spotřeby primární energie. Šetří to energii, snižuje náklady a snižuje emise CO2. Tři typy rekuperace tepla jsou rekuperační a regenerativní a také rekuperace pomocí tepelných čerpadel.

Díky rekuperativní rekuperaci tepla proudí čerstvé a použité teplonosné médium (vzduch nebo voda) v samostatných proudech. Teplonosné médium proudící střídavě deskami tepelného deskového výměníku zajišťuje téměř bezúdržbový, hygienický přenos tepla a tím i rekuperaci.

V případě rekuperace tepla se teplo akumuluje v zásobníku tepla. Typickým příkladem je rotační výměník tepla, kde akumulovaná energie použitého tepelného nosiče proudí do čerstvého. Tento typ rekuperace tepla není tak hygienický jako rekuperační metoda a vyžaduje více údržby.

Při rekuperaci tepla pomocí tepelných čerpadel se využívá nejen teplo ze spotřebovaného teplonosného média, ale také se zesiluje kompresí, takže jej lze použít pro vytápění a teplou vodu.

Zpět na přehled