It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co znamená rosný bod v topné technice?

Rosný bod je obecně teplota, při které kondenzuje pára. V závislosti na použitém palivu je ve spalinách stále obsaženo různé množství tepelné energie. Díky zchlazení spalinových plynů na rosný bod, dokáže kondenzační tehcnologie využít tuto zbytkovou tepelnou energii k vytápění.

Výhřevnost udává tepelnou energii topného systému při úplném spalování, včetně rekuperace kondenzačním teplem spalin. Získaná tepelná energie je až 6% výhřevnosti topného oleje (rosný bod: 47 stupňů), až 9% pro kapalný plyn (rosný bod: 57 stupňů) a až 11% pro zemní plyn (rosný bod: 57 stupňů).

Tento typ zpětného získávání tepla je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale také snižuje náklady na vytápění, protože energie by jinak byla nevyužita. Zkondenzovaná nevyužitá pára dokonce může poškodit komín. Při použití tepelných čerpadel ke chlazení v létě nesmí být dosaženo rosného bodu v obytných prostorech, jinak v místnostech dojde ke kondenzaci.

Zpět na přehled