It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je solární tepelný kolektor?

Solární tepelný kolektor je pro solární tepelnou energii na výrobu tepla a solární modul pro fotovoltaický systém pro výrobu elektřiny. Vytvořené teplo se používá k ohřevu topné vody.

Solární kolektor je obvykle instalován na střeše jako plochý deskový nebo trubkový kolektor. Kromě toho existují i jiné typy slunečních kolektorů, které nejsou tak běžné, jako například vzduchový kolektor, který používá vzduch jako médium pro přenos tepla, a hybridní kolektory, které kombinují fotovoltaickou a solární tepelnou energii.

V tepelně izolovaných solárních kolektorech se sluneční absorbéry v důsledku slunečního záření zahřívají a přenášejí teplo na nosné médium, které obvykle sestává ze směsi vody a glykolu. Výměník tepla využívá ohřáté nosné médium k ohřevu topné vody; poté se čerpá buď okamžitě do odběrných míst, nebo do solárního zásobníku pro pozdější použití.

Zpět na přehled