It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je solární vytápění?

Solární vytápění známé také jako solární systém, využívá ekologickou energii slunce a přeměňuje ji na teplo pro teplou vodu a v případě kombinovaných spotřebičů také pro vytápění. Vzhledem k tomu, že sluneční energie není po celý rok neustále k dispozici, solární topné systémy se obvykle používají k podpoře primárního zdroje tepla, jako je například plynový kondenzační kotel. Úspory z hlediska nákladů na energii jsou značné a snížení spotřeby fosilní energie a emisí CO2 dotuje vláda. Na sezónně obydlené rekreační domy neexistují žádné dotace, ale solární vytápění může stačit jako jediný topný systém a v kombinaci s fotovoltaickým systémem generujícím energii vás zcela učiní nezávislým na dodavatelích energie.

Solární trubicové kolektory solárního vytápění na střeše absorbují sluneční záření a ohřívají v nich obsaženou solární kapalinu. Solární kapalina přenáší teplo do tepelného výměníku, který jej předává do akumulačního zásobníku nebo v případě kombinovaného solárního vytápění do kombinovaného zásobníku, ze kterého jsou v případě potřeby ohřívány radiátory a teplá voda.

Zpět na přehled