It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je tepelné čerpadlo voda-voda?

Tepelná čerpadla voda-voda, známá také jako čerpadla podzemní vody, využívají jako zdroj tepla tepelnou energii podzemní vody. Spolu s ostatními tepelnými čerpadly je tepelné čerpadlo voda-voda jedním z nejmodernějších a ekologicky šetrných systémů vytápění. V současné době je nejúčinnějším tepelným čerpadlem spolu s tepelným čerpadlem země - voda. V kombinaci s fotovoltaickým systémem na výrobu elektřiny pro provoz čerpadla může tepelné čerpadlo voda-voda fungovat klimaticky neutrálně, a proto jsou tyto systémy dotovány vládou.

Tepelná čerpadla voda-voda mohou vytápět, připravovat teplou vodu a chladit. K jejich provozu jsou zapotřebí dvě studny vyžadující povolení: Sací studna nasává teplou podzemní vodu. Použitá a ochlazená voda je odváděna do absorpční jímky. Shromážděné teplo podzemní vody se dostává do výměníku tepla, který jej přenáší do cirkulujícího chladiva. Chladivo se odpaří, pára se stlačí v kompresoru a přes další tepelný výměník se přenese do zásobníků tepla pro vytápění a teplou vodu. Chladivo se dekomprimuje, zkapalní a celý cyklus se opakuje. U chlazení je cyklus obrácen. Nízkoúdržbová tepelná čerpadla voda-voda nezabírají v domě více místa než obyčejná chladnička a jsou stejně tichá.

Zpět na přehled