It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají venkovní vzduch jako přirozený zdroj tepla. Ventilátor nasává okolní vzduch a přirozená tepelná energie tohoto vzduchu, například ve venkovní jednotce tepelného čerpadla, způsobuje odpařování chladiva v tepelném čerpadle díky jeho extrémně nízkému bodu varu. Kompresor poháněný elektřinou poté stlačuje plyn dokud nedosáhne požadované teploty a tepelný výměník předá tuto energii do topného systému, popř. pro přípravu teplé vody. Expanzní ventil snižuje tlak, aby znovu zkapalnil plyn a cyklus může začít znovu.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou nejčastěji prodávanými tepelnými čerpadly, protože jejich instalace je nejsnadnější a investiční náklady jsou rovněž nižší než u tepelných čerpadel země – voda. Nevyžadují velký prostor a lze je instalovat ve venkovních i vnitřních prostorách. Jejich použití je podporováno vládními dotacemi a je vhodné pro nové budovy, tak i pro rekonstrukce. Mohou být použity jako jediný tepelný zdroj nebo jako doplněk k plynovému nebo elektrickému ohřevu. Tepelná čerpadla vzduch - voda nejsou tak energeticky účinná jako tepelná čerpadla země - voda nebo voda - voda, protože okolní vzduch podléhá výrazným teplotním výkyvům. Čím nižší je teplota vzduchu, tím více energie ve formě elektřiny je potřeba k pokrytí potřeby tepla.

Zpět k přehledu