It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to tepelné čerpadlo země - voda?

Tepelná čerpadla země - voda patří k energeticky nejúčinnějším a nejekologičtějším systémům vytápění, která jsou k dispozici, a jsou vládou štedře dotována. Trochu elektřiny, která je potřebná k provozu systému, lze například vyrábět klimaticky neutrálním způsobem pomocí fotovoltaiky.

Tepelná čerpadla využívají geotermální energii, což znamená celoroční konstantní teplo v zemi, jako přírodní zdroj energie. Chladivo se odpařuje, pára je stlačena kompresorem a přes tepelný výměník se přenáší do topného systému, který ohřívá radiátory a užitkovou vodu. Směs plynů se poté dekomprimuje, kondenzuje a cyklus je dokončen.

Existují tepelná čerpadla, která používají buď zemní vrty nebo zemní kolektory. Zemní vrty zabírají velmi málo místa a jsou nejúčinnější, protože čerpají teplo z hlubokého podzemí. Zemní vrty jsou však relativně nákladné a vyžadují povolení. Instalace zemních kolektorů však obvykle podléhá pouze oznámení neboť jsou rozmístěny v malé hloubce, těsně pod hranicí mrazu, což také výrazně snižuje náklady na instalaci. Plocha potřebná pro instalaci těchto kolektorů tepla je přibližně dvakrát větší než plocha, která má být vytápěna a na tuto plochu není možné stavět.

Zpět na přehled