It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to termostat?

Termostat řídí teplotu v místnosti a je součástí topného systému. K dispozici jsou mechanické a elektronické termostaty. Oba termostaty jsou vybaveny integrovaným teplotním senzorem, který řídí průtok vody v radiátoru podle teploty okolí. Pokud teplota klesne pod nastavenou úroveň, látka se v mechanických termostatech stáhne a vratná pružina otevře ventil pro horkou vodu. V elektronických termostatech odesílají senzory povel k otevření motoru, který poté otevře ventil. Po dosažení požadované teploty se ventil automaticky uzavře.

Mechanické termostaty mají obvykle stupnici od symbolu sněhové vločky a od 1 do 5. Elektronické termostaty a vzdálené termostaty lze naprogramovat přesně na stupeň. Kromě toho je možné nastavit konkrétní časy pro vytápění. Některé digitální rádiové termostaty, které jsou propojeny s inteligentním domem a ovládají se pomocí aplikací, jsou také vybaveny senzory oken, které snižují topný výkon při otevřeném okně. Mechanické termostaty poté zvyšují topný výkon, aby kompenzovaly pokles teploty.

Zpět na přehled