It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je roční COP pro tepelná čerpadla?

COP znamená topný faktor. Je to hodnota, která poskytuje informace o energetické účinnosti tepelného čerpadla. Pro státní dotace jsou způsobilá pouze tepelná čerpadla s vysokým COP. Dobrý COP je cokoli nad hodnotou 4,5, což znamená, že získáme 4,5krát více tepelné energie než dodané z elektrické energie.

Pro výpočet COP se stanoví podíl energie dodávané ve formě elektřiny pro provoz čerpadla a energie dodaná do topného systému ve formě vytápění. Možnými zdroji energie pro tepelná čerpadla jsou vzduch, půda a spodní voda.

Zpět na přehled