It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to zásobník teplé vody?

V topné technice se rozlišuje mezi topnou vodou a teplou vodou. Topná voda cirkuluje pouze uvnitř topného systému a přenáší tepelnou energii. Teplá voda je ohřátá voda pro použití v kuchyni a koupelně. Zatímco průtokové ohřívače vody jsou nejjednodušší volbou, když je zapotřebí malé množství teplé užitkové vody, zásobníky teplé vody jsou ideálním řešením, když domácnosti vyžadují větší množství teplé užitkové vody.

Zásobník teplé vody je srovnatelný s uzavřeným kontejnerem, ve kterém je trubková spirála fungující jako topná spirála. Pitná voda proudí kolem potrubí, které obsahuje topnou vodu. Potrubní spirála nyní funguje jako výměník tepla, který přenáší teplo na užitkovou vodu. Přitékající studená voda se rovněž ohřívá, kdykoli je odebírána teplá voda. Je důležité, aby nádrž na teplou vodu měla velmi dobrou izolaci, aby se minimalizovaly tepelné ztráty a udržovala teplota alespoň 60 °C, aby se zabránilo tvorbě bakterií legionella

Zpět na přehled