It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to zdroj tepla?

Zdroje tepla jsou nejdůležitější součástí systémů vytápění a ohřevu vody, které se nespoléhají výhradně na tepelná čerpadla nebo solární tepelnou energii. Lze je však kombinovat se systémy obnovitelné energie. V kotlích, které se obvykle nacházejí v kotelně, se spalují paliva jako ropa, zemní plyn nebo pevné látky jako pelety za účelem využití tepelné energie k vytápění a přípravě teplé vody.

V konvenčních kotlích se tepelná energie produkovaná spalováním udržuje po celou dobu na konstantní úrovni. Výměník tepla přenáší tepelnou energii na topnou vodu, která proudí skrz radiátory soustavou potrubí. Veškeré produkované spaliny jsou odváděny komínem.

Nízkoteplotní kotle pracují na stejném základním principu, ale snižují teplotu, když není potřeba energie. Kondenzační kotle jsou nejnovější technologií a moderním standardem. Rovněž využívají energii uloženou ve vodní páře spalin ve formě kondenzačního tepla. Ve srovnání s nekondenzačními a nízkoteplotními kotli mají vyšší energetickou účinnost, nižší emise CO2 a nižší náklady na vytápění

Zpět na přehled