It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Prodloužená záruka pro kondenzační kotle s ONLINE e-certifikátem

Kotel visící na zdi.

Společnost Vaillant Group nabízí zákazníkům možnost prodloužení standardní záruční lhůty pro kondenzační kotle na dobu 5 let.

V rámci snižování uhlíkové stopy přechází společnost Vaillant Group z papírové verze na on-line verzi certifikátu prodloužené záruky. Certifikát prodloužené záruky je možné si objednat u autorizované servisní firmy, která provede vlastní zprovoznění kotle do provozu. Požádejte servisního technika o zakoupení on-line certifikátu, který vám může následně zaslat jako soubor pdf na váš e-mail. Technik provede při prvním spuštění spotřebiče veškeré nutné činnosti pro jeho správný provoz včetně vyplnění všech příslušných údajů v rámci registrace kotle a prodloužené záruční lhůty.

Certifikát můžete zakoupit u našich smluvních servisních firem, jejichž seznam naleznete zde.

Při zakoupení prodloužené záruky má uživatel kotle pod dobu pěti let hrazeny veškeré servisní opravy kotle včetně nákladů na materiál, práci a dopravu!

Šťastný instalátor a pár hledící do kamery

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky na 5 let na kondenzační kotle do výkonu 40 kW je 2.300 Kč bez DPH, u kondenzačních kotlů s výkonem 40 až 120 kW je doporučená cena 4.900 Kč bez DPH.

Kompletní informace týkající se prodloužené záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.