It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Simulace hybridního systému

tablet

Simulátor hybridního sytému vytápění Vaillant

Hybridní systém vytápění představuje ve většině případů kombinaci tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem. V provozu je v daný okamžik vždy to momentálně efektivnější zařízení s ohledem na provozní náklady a požadovaný výkon. Základem takového úsporného provozu, jak kondenzačního kotle, tak ještě více tepelného čerpadla, je ekvitermní regulátor. Pro zařízení Vaillant je ideální využít jednu ze dvou následujících možností, a to buď regulaci multiMATIC 700 nebo sensoCOMFORT 720. Obě tyto varianty obsahují softwarovou funkci tzv. hybridní manažer s volbou triVAI© (u regulace VRC 700 se používá místo označení triVAI označení COP). Více se můžete dočíst v článku Hybridní systém vytápění od značky Vaillant.

My jsme pro vás vytvořili Simulátor hybridního vytápění, díky kterému si můžete jakoukoliv konkrétní situaci nasimulovat. Stačí zadat pár vstupních údajů a simulátor vám automaticky ve výsledku zobrazí, zda by v daný moment bylo v provozu tepelné čerpadlo nebo naopak přídavný zdroj vytápění jako například kondenzační kotel.

Vyzkoušet simulátor