Hledat
Hledat

Dvougenerační rodinný dům

Dvougenerační rodinný dům a splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou na našem trhu nejrozšířenější a nejčastěji využívanou technologií převážně u rodinných domů. Tak velké oblibě se těší nejenom díky poměrně snadné a rychlé montáži, ale jsou zajímavá také díky příznivé pořizovací ceně samotného tepelného čerpadla.

Na našem trhu jsou rozšířené dva typy tepelných čerpadel v provedení vzduch-voda. Prvním typem je jeho tzv. monoblokové provedení, které je typické tím, že všechny základní komponenty se nacházejí ve venkovním agregátu. Z venkovní jednotky pak „vychází“ otopná voda do objektu. Druhým typem je tzv. splitové provedení, kterému se budeme věnovat v tomto článku. Tepelná čerpadla Vaillant v provedení split je možné využít nejen pro funkci vytápění, ale také pro ohřev teplé vody a dokonce i pro aktivní chlazení. Funkci chlazení je navíc díky sofistikované regulaci možno kontrolovat skrze sledování rosného bodu.

Samotné označení Split nám říká, že se jedná o dělený systém, který je rozdělen na vnější a vnitřní jednotku. Vnější jednotka se umisťuje do venkovního prostředí a její konstrukční řešení zabezpečuje odolnost proti povětrnostním podmínkám po celou dobu životnosti. V této jednotce se nachází hlavní komponent celého systému a tím je kompresor, který zajišťuje cirkulaci chladiva. Mimo jiné zde dochází ke stlačování média/chladiva a tím k výraznému ohřátí par chladiva. Neméně důležitou součástí tepelného čerpadla je frekvenční měnič, který obstarává optimální modulaci výkonu. Další důležitou součástí chladivového okruhu je výparník a ventilátor. Právě přes výparník dochází k odběru energie z venkovního prostředí. Tím, že se tyto části nachází ve venkovní jednotce, tak není třeba se obávat hluku uvnitř budovy.

Ve vnitřní jednotce nalezneme kondenzátor v podobě deskového výměníku. Právě sem putují horké páry z kompresoru a zde dochází k předání tepelné energie do otopné soustavy. Ve vnitřní jednotce dále naleznete bivalentní zdroj v podobě elektrokotle, oběhové čerpadlo a integrovaný třícestný ventil pro přepínání mezi otopnou soustavou a ohřevem teplé vody. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je provedeno měděným potrubím určeným speciálně pro chladivové okruhy.

Jelikož tepelná čerpadla jsou poměrně složitá zařízení, tak je nutné, aby jejich montáž a následné spuštění prováděla vždy firma s potřebnými znalostmi a kvalifikací. Jen tak lze zaručit bezproblémový chod, dlouhou životnost a co nejekonomičtější provoz celého systému.

A právě splitové tepelné čerpadlo systém vzduch-voda si zvolil majitel dvougeneračního domu z 30. let minulého století v Trutnově. Dům byl v rámci energetických úspor zateplen a byla v něm nainstalována nová okna. Pro vytápění obytné plochy domu o výměře 220 m2 a zajištění přípravy teplé vody pro celkem 6 osob byla zvolen systém tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM split, složený z venkovní jednotky VWL125/5 AS 400 V napojené na třífázovou elektrickou síť a vnitřní jednotky VWL128/5 ISMB5. Zásadními kritérii pro toto rozhodnutí byla třída energetické účinnosti A++ pro vytápění při 35 °C/55 °C a vynikající sezónní topný faktor SCOP pro průměrné klima s teplotou otopné vody 35 °C s hodnotou 4,55. Zvolený maximální výkon tepelného čerpadla 11,90 kW při provozních podmínkách A-7/W35 odpovídá nadstandardnímu požadavku majitele domu na vnitřní teplotu 23 °C v obytných místnostech. Díky dostatečnému výkonu stávajících radiátorů v jednotlivých místnostech nebyl nutný příliš velký zásah do otopné soustavy.

Maximální teplota výstupní otopné vody z tepelného čerpadla je 63 °C, ale vzhledem k zateplení objektu a nastavené hodnotě ekvitermní křivky nebude potřebné vytápět na maximální možné výstupní teploty. Instalační výhodou zvolené kombinace je mimo jiné to, že venkovní jednotka je naplněna chladivem již z výroby. Dané množství chladiva umožňuje bez jeho doplnění využít až 15 metrovou vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou.

Každý zákazník by měl při instalaci tepelného čerpadla zvážit také hlukovou zátěž z činnosti venkovní jednotky. U jednotky Vaillant s redukcí akustického tlaku je možné dosáhnout hodnoty akustického tlaku až 37,5 dB (A), a to již ve vzdálenosti 3 metry od zařízení. Akustický tlak tak nebude překračovat hygienické limity na sousedních pozemcích. Na základě doporučení si majitel domu smluvně zajistil prodlouženou dobu záruky na 5 let a také si pravidelně objednává každoroční prohlídky tak, aby měl tepelné čerpadlo a topný systém před každou topnou sezónou v ideální kondici.

Mezi důvody, proč se majitel domu rozhodl pro modernizaci vytápění, patřilo očekávání úspor, zvýšení komfortu domácnosti a úplné odstranění nečisté práce s palivem a popelem. Během roční zkušenosti s kombinací kvalitního zateplení, tepelného čerpadla a předehřevu teplé vody se neobjevil žádný problém. Potvrdilo se, že zvolené teplené čerpadlo zvládne nemovitost vytápět přesně tak, jak bylo požadováno. Přitom byla dosažena roční úspora za vytápění a přípravu teplé vody oproti kombinaci uhlí a dřevo ve výši cca 12.000 Kč. Výši počátečních nákladů za instalaci tepelného čerpadla významně snížil státní příspěvek z programu Kotlíkové dotace a každoroční úspora tak již začala s návratností počáteční investice.

Pro volbu tepelného čerpadla Vaillant jako hlavního zdroje tepla se majitel domu rozhodl především díky vstřícnosti a profesionalitě montážní firmy Tomáše Kulhánka a také skvělým referencím od jiných zákazníků. Montážní firma pana Kulhánka, který se věnuje instalaci tepelných čerpadel Vaillant již řadu let, dokázala zákazníkovi podrobně vysvětlit princip fungování a výhody tohoto moderního systému. Firma následně zajistila volbu odpovídajícího výkonu tepelného čerpadla, návrh úpravy stávající otopné soustavy a samotné provedení rekonstrukce.

Oslovený zákazník je s odstupem času s tepelným čerpadlem aroTHERM split velmi spokojený a nejvíce si cení jeho bezproblémového chodu, velmi nízké hlučnosti, tepelné pohody a maximálního komfortu, které mu provoz tepelného čerpadla zajišťuje.

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split 3–12 kW

  • plynulá modulace výkonu (řízení frekvenčním měničem)
  • obsahuje ekvitermní regulaci multiMATIC 700 s čidlem vlhkosti
  • integrované elektronicky řízené oběhové čerpadlo
  • elektronicky řízený expanzní ventil pro ještě větší účinnost
  • funkce topení, příprava teplé vody, chlazení
  • možnost prodloužení záruky na kompresor až na 10 let

Tepelná čerpadla aroTHERM split jsou perfektní pro použití v nových budovách, protože pracují zvláště účinně s nízkými průtokovými teplotami v kombinaci s podlahovým topením. Jsou ale také velmi dobrou alternativou i u stávajících budov.

Umí ohřívat, umí chladit, pomohou vám šetřit

Aktivní chlazení je již integrováno do všech modelů aroTHERM split.

Využijte pokročilou technologii k úspoře drahých čtverečních metrů v instalační místnosti: hydraulická jednotka uniTOWER snadno pokryje potřeby teplé vody čtyřčlenné rodiny.

Pokud potřebujete více teplé vody

Pro větší potřebu teplé vody můžete jednoduše čerpadlo aroTHERM split zkombinovat s nástěnnou hydraulickou stanicí a zásobníkem teplé vody. V tomto případě by byl vhodný zásobník VIH RW s kapacitou 300 až 500 litrů. Pro solární ohřev vody použijte auroSTOR VIH SW s kapacitou 400 nebo 500 litrů.

Pro podporu solárního vytápění a ohřev vody doporučujeme multifunkční zásobník allSTOR exclusive.