Hledat
Hledat

Pravidelné prohlídky kondenzačních kotlů

Kvalitní výrobky si zaslouží kvalitní servis

Značka Vaillant dbá nejen na kvalitu výrobků, ale také na kvalitní provedení servisních prací. To se týká zejména pravidelných prohlídek, které zvyšují hospodárnost provozu, snižují výskyt případných poruch a zajistí nejoptimálnější provoz a používání výrobku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Uživatele našich výrobků upozorňujeme, že jakékoli prohlídky a servisní zásahy u výrobků Vaillant v záruční lhůtě, včetně pravidelné kontroly kotle, musí být prováděny autorizovanou servisní společností, která má uzavřenou servisní smlouvu se společností Vaillant Group Czech s.r.o. V opačném případě porušuje uživatel kotle záruční podmínky a může tak dojít k zániku práv ze sjednané záruky. Více ZDE (1435 kB).

Na následujícím obrázku se můžete podívat na přehled činností, které při pravidelných prohlídkách autorizovaní technici Vaillant provádí.