Hledat
Hledat

Co je to palivový článek?

Palivový článek je systém generující energii. Elektrická energie pro domácí použití a tepelná energie pro teplou vodu a topení se vyrábí z paliva jako je nízkoemisní zemní plyn. Reformátor přeměňuje palivo na vodík. V palivovém článku jsou dvě elektrody a stejně jako v baterii je jedna kladně nabitá (anoda) a druhá záporně (katoda). Odděleno membránou propustnou pro ionty je kyslík dodáván do elektrod a spouští oxidaci vodíku na katodě, čímž vytváří napětí mezi elektrodami. Palivový článek tak vytváří nejen elektřinu, ale také reakční teplo, které lze použít k vytápění. Tento princip aplikovaný na palivový článek se také nazývá „spalování za studena“, protože nedochází k žádnému konvenčnímu spalování.

Palivové články generují ekologicky nezávadnou a s výjimkou emisí CO2 z čistou energii s vysokou účinností. Vzhledem k nedostatku pohyblivých částí vyžadují palivové články velmi malou údržbu, jsou tiché a odolné, což z nich činí jeden z kombinovaných systémů výroby tepla a energie budoucnosti.

Zpět k přehledu