Hledat
Hledat

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti poskytuje informace o energetické účinnosti a energetickém profilu budov. Poskytuje informace o spotřebě a nákladech, které lze u konkrétní nemovitosti očekávat. Existuje take méně přesné osvědčení o spotřebě energie, které je přípustné pouze u starších bytových domů, které mají alespoň pět bytů a budov, a které jsou v souladu s vyhláškou o tepelné izolaci před nebo po roce 1977. V tomto případě jako základ pro výpočty jsou použity hodnoty spotřeby obyvatel z posledních tří let. U všech ostatních nemovitostí vyžaduje zákon přesnější certifikát energetické náročnosti, ve kterém je teoretický energetický požadavek budovy stanoven matematickými výpočty s přihlédnutím k faktorům, jako je izolace, okna, typ vytápění atd.

Barevná škála od A + v zelené oblasti po H v červené oblasti označuje energetickou účinnost budovy. Pokud mezitím neproběhla žádná renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti, což by odůvodňovalo novou žádost, je energetický certifikát platný deset let. Při prodeji nebo pronájmu je vlastník nemovitosti povinen předložit průkaz energetické náročnosti.

Zpět k přehledu