Hledat
Hledat

Co je solární systém / solární elektrárna?

Solární elektrárny, nazývané také solární energetické systémy, vyrábějí elektřinu nebo teplo ze sluneční energie a jsou často kombinovány s jinými topnými systémy, jako jsou tepelná čerpadla. Systémy solární energie jsou dotovány vládou.

Fotovoltaické systémy využívají solární kolektory na střeše k absorpci slunečních paprsků a jejich přeměně na elektřinu. Tyto solární energetické systémy se skládají ze sítě fotovoltaických modulů obsahujících křemíkové solární články. Atomy křemíku reagují na sluneční záření a migrují mezi vrstvami. Tím se vytvoří stejnosměrný proud, který se střídačem přemění na elektrickou energii pro domácnost. Elektřina vyrobená tímto solárním energetickým systémem se buď okamžitě spotřebuje, přivede do veřejné sítě, nebo se uskladní v akumulační nádrži pro pozdější použití.

Solární energetické systémy používané k výrobě tepla se nazývají solární tepelné systémy. Ty přeměňují sluneční energii na teplo pomocí řady solárních kolektorových trubek, které jsou také namontovány na střeše a naplněny solární kapalinou. Ohřátá solární kapalina vede teplo přes tepelný výměník do akumulační nádrže, která dodává teplo do topného systému a pro přípravu teplé vody. Akumulační nádrže v solárních systémech také umožňují pozdější použití.

Zpět k přehledu