Hledat
Hledat

Co je to tepelné čerpadlo země - voda?

Tepelná čerpadla země - voda patří k energeticky nejúčinnějším a nejekologičtějším systémům vytápění, která jsou k dispozici, a jsou vládou štedře dotována. Trochu elektřiny, která je potřebná k provozu systému, lze například vyrábět klimaticky neutrálním způsobem pomocí fotovoltaiky.

Tepelná čerpadla využívají geotermální energii, což znamená celoroční konstantní teplo v zemi, jako přírodní zdroj energie. Chladivo se odpařuje, pára je stlačena kompresorem a přes tepelný výměník se přenáší do topného systému, který ohřívá radiátory a užitkovou vodu. Směs plynů se poté dekomprimuje, kondenzuje a cyklus je dokončen.

Existují tepelná čerpadla, která používají buď zemní vrty nebo zemní kolektory. Zemní vrty zabírají velmi málo místa a jsou nejúčinnější, protože čerpají teplo z hlubokého podzemí. Zemní vrty jsou však relativně nákladné a vyžadují povolení. Instalace zemních kolektorů však obvykle podléhá pouze oznámení neboť jsou rozmístěny v malé hloubce, těsně pod hranicí mrazu, což také výrazně snižuje náklady na instalaci. Plocha potřebná pro instalaci těchto kolektorů tepla je přibližně dvakrát větší než plocha, která má být vytápěna a na tuto plochu není možné stavět.

Zpět k přehledu