Hledat
Hledat

Záruční lhůta kotlů

1. Záruka za jakost

Na výrobky společnosti Vaillant GmbH se poskytuje záruka za jakost v délce 30 měsíců od data uvedení do provozu, ne však déle než 36 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Na elektrokotle se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců od data uvedení do provozu, ne však déle než 66 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi.

Během těchto lhůt záruky za jakost budou výrobní vady a závady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny a to za podmínek dále uvedených. Příslušná ustanovení zákonných předpisů upravující odpovědnost za vady a právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy nejdéle po dobu 24 měsíců od převzetí výrobku zůstávají touto zárukou za jakost nedotčena.

2. Podmínky pro uznání záruky

Podmínkou pro uznání záruky za jakost je:

  • první uvedení výrobku do provozu pověřenou servisní osobou
  • řádně vyplněný a potvrzený záruční list a
  • vyplněný evidenční list odeslaný online nebo poštou zpět distributorovi.

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

VÍCE INFORMACÍ O PRODLOUŽENÉ ZÁRUCE

Kontrola těsnosti plynu
Nastavení denní teploty v prostoru
Nastavení výkonu pro vytápění
Odvzdušnění kotle
Připojení elektrických prvků topného systému