It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je akumulační zásobník?

Akumulační zásobníky akumulují tepelnou energii produkovanou generátory tepla jako otopnou vodu. Vyrovnávací akumulační nádrž je v zásadě izolovaná nádoba, která akumuluje ohřátou vodu z různých zdrojů tepla a poskytuje ji spotřebitelům.

Při použití obnovitelných energií, topných systémů na biomasu nebo pelet je teplo jinak často obtížné regulovat. Díky akumulačnímu zásobníku tyto topné systémy pracují důsledně v rámci svého optimálního rozsahu výkonu, zvyšuje se jejich účinnost a prodlužuje se jejich životnost díky méně častému zapínání a vypínání. Akumulační zásobník lze také použít k propojení více zdrojů tepla, například když se jako doplňkový zdroj tepla používá obnovitelná energie. Je k dispozici také jako prostorově úsporný kombinovaný zásobník, který kromě topné vody ukládá pitnou vodu v samostatných okruzích.

Zpět na přehled