It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to cirkulační potrubí?

Cirkulační potrubí udržuje teplou vodu, která neustále cirkuluje oběhovým čerpadlem, v pohybu. Tím se šetří studená pitná voda, protože uživatelé nemusí čekat v místě odběru, dokud horká voda nepřijde potrubím. Okamžitě dostupná horká voda poskytuje nejen pohodlí, ale také zabraňuje tvorbě choroboplodných zárodků a legionel, pokud je voda udržována na konstantní teplotě nejméně 55 až 60 stupňů.

Cirkulační potrubí je dvoutrubkový systém, ve kterém oběhové čerpadlo udržuje cyklus v pohybu. V přívodním potrubí ke kohoutkům teče ohřátá voda. Ochlazená voda proudí ve výstupním potrubí zpět do generátoru tepla. Zatímco cirkulační potrubí je povinné pro velké systémy a podobně, je volitelné pro rodinné domy. Více pohodlí, ochrana proti tvorbě legionel a úspora vody však mluví samy za sebe.

Zpět k přehledu