It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je deskový výměník tepla?

Deskové výměníky tepla jsou speciální druh tepelných výměníků využvající paralelní konstrukci kovových desek. Stejně jako jiné výměníky tepla umožňují přenos tepelné energie mezi dvěma materiály. Používají se v konvenčních technologiích vytápění a chlazení i v systémech vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Deskové výměníky tepla se také používají pro přípravu teplé vody.

Deskový výměník tepla se skládá z několika tepelně vodivých desek, které jsou pájeny, svařovány nebo sešroubovány a sestávají ze vlnitých komor uspořádaných ve vrstvách. Látky cirkulují v prostorech mezi těmito komorami. Směr toku ve formě protiproudu, souběžného proudu a příčného toku určuje velikost přenosu energie. Přenos energie je nejvyšší při protiproudu, ve kterém oba proudy proudí kolem sebe. Tepelná energie se přenáší z látky emitující teplo do látky absorbující teplo.

Zpět na přehled