It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to geotermální energie?

Geotermální energie je tepelná energie uložená v přístupné části zemské kůry. Jedná se o bezemisní regenerativní zdroj energie, který je k dispozici po celý rok v jakémkoli místě.

Rozlišuje se mezi přímým a nepřímým využitím geotermální energie. Zatímco tepelná čerpadla země-voda) se používají k vytápění, chlazení a přípravě teplé vody a využívají teplo blízké povrchu Země přímo k odpaření chladiva a tím k zahájení procesu tepelného čerpadla, nepřímé použití zahrnuje využití tepla Země v geotermální elektrárně a její přeměna na elektřinu.

Tepelná čerpadla země-voda určená pro vytápěcí systémy pro domácnost běžně používají zemní vrty vyžadující povolení nebo prostorově náročné zemní kolektory k využití geotermální energie.

Zpět na přehled