It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co se rozumí hydraulickým vyvažováním?

Hydraulické vyvažování, známé také jako hydraulické vyvažování systémů vytápění, je proces, při kterém je topná voda optimálně distribuována v topném systému. Za tímto účelem odborníci provádějí výpočty na místě pomocí údajů, jako jsou požadavky na teplo v místnostech, obyvatele a výkon topného systému. Poté se všechny radiátory nebo topné okruhy v topném systému nastaví na optimální průtok horké vody, například pomocí omezení objemového průtoku a regulačních ventilů. Tím je zajištěno, že každá místnost je zásobována přesně správným množstvím tepla pro dosažení požadované teploty.

Indikátorem, že je nutné hydraulické vyvážení, může být například situace, kdy se radiátor v blízkosti topného systému zahřeje vice než ostatní umístěné dále. Bez hydraulického vyvážení se plýtvá až 15 procent energie.

Zpět na přehled