It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to kogenerace?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je obecný termín pro procesy, při nichž se současně vyrábí elektřina a teplo. Získané teplo se používá k zásobování topného systému a v samostatné smyčce teplé vody. Elektřina z kombinované výroby tepla a elektřiny je spotřebována přímo v rodinných domech. Přebytky se přivádějí do veřejné energetické sítě.

Ve srovnání s konvenčními generátory energie se také využívá výsledné vyrobené teplo, čímž se dosahuje vyššího stupně účinnosti. Mini nebo mikro kogenerační systémy se používají v rodinných a vícegeneračních domech, zatímco centralizované kogenerační systémy se používají v komplexech budov.

V kogeneraci se elektřina vyrábí spalováním nebo fyzickými reakcemi. Odpadní teplo generované tímto procesem je přenášeno prostřednictvím tepelného výměníku do akumulačního zásobníku a topné vody. Veškerá vodní pára přítomná ve výfukových plynech kondenzuje a toto teplo se používá k ohřevu teplé vody. Je také možné kombinovat kogeneraci tepla a energie s absorpční lednicí a tím ji využívat k chlazení.

Zpět na přehled