It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to palivový článek?

Palivový článek je systém generující energii. Elektrická energie pro domácí použití a tepelná energie pro teplou vodu a topení se vyrábí z paliva jako je nízkoemisní zemní plyn. Reformátor přeměňuje palivo na vodík. V palivovém článku jsou dvě elektrody a stejně jako v baterii je jedna kladně nabitá (anoda) a druhá záporně (katoda). Odděleno membránou propustnou pro ionty je kyslík dodáván do elektrod a spouští oxidaci vodíku na katodě, čímž vytváří napětí mezi elektrodami. Palivový článek tak vytváří nejen elektřinu, ale také reakční teplo, které lze použít k vytápění. Tento princip aplikovaný na palivový článek se také nazývá „spalování za studena“, protože nedochází k žádnému konvenčnímu spalování.

Palivové články generují ekologicky nezávadnou a s výjimkou emisí CO2 z čistou energii s vysokou účinností. Vzhledem k nedostatku pohyblivých částí vyžadují palivové články velmi malou údržbu, jsou tiché a odolné, což z nich činí jeden z kombinovaných systémů výroby tepla a energie budoucnosti.

Zpět na přehled