It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je solární energie?

Solární energie je běžný termín pro elektřinu vyráběnou fotovoltaickými systémy. Přírodní energie slunce se používá jako zdroj energie a pomocí fotovoltaické technologie se přeměňuje na elektřinu.

Systémy pro výrobu solární energie se skládají ze sítě fotovoltaických modulů, které zase sestávají ze vzájemně propojených solárních článků. Solární články jsou vyrobeny z křemíku. Kladně a záporně nabité atomy v horní vrstvě reagují na sluneční záření a migrují mezi mnoha vrstvami uvnitř solárních článků. Střídač ve fotovoltaickém systému přeměňuje generovaný stejnosměrný proud na střídavý, tj. na elektrickou energii pro domácnost.

Aby se vyrobená solární elektřina nemusela okamžitě spotřebovat nebo v případě potřeby dodávat do veřejné sítě, mají fotovoltaické systémy obvykle akumulátorové úložiště. Pokud se solární systémy používají v kombinaci s jinými generátory energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární tepelná energie nebo jiné topné systémy, které pro svůj provoz potřebují elektřinu, mohou zajistit vysokou míru nezávislosti na poskytovatelích energie. Solární energie je, stejně jako jiné obnovitelné energie, dotována

Zpět na přehled