It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to solární zásobník?

Aby bylo možné dosáhnout optimální účinnosti solární energie a bylo možné tuto energii kdykoli čerpat, je nutný solární zásobník. K dispozici jsou solární baterie pro skladování elektřiny vyrobené fotovoltaickými systémy a solární zásobníky pro skladování tepelné solární energie vyrobené solární tepelnou energií. Velikost solárního zásobníku závisí na počtu osob a také na počtu odběrných míst. Pořízení solárních akumulačních nádrží je dotováno vládou.

Solární zásobníky používané pro ohřev teplé vody a pro vytápění jsou vyrovnávací zásobníky, které udržují ohřátou vodu v izolovaných nádržích a odtud zásobují topný systém nebo odběrná místa teplé vody. Pokud již akumulované teplo vody nestačí, aktivuje se solární čerpadlo, které čerpá teplo ze solárních kolektorů do solárního zásobníku.

Solární zásobníky elektrické energie jsou velké lithium-iontové baterie dostupné v různých provedeních, které mají systém správy baterií a regulátor nabíjení. Mohou být použity v kombinaci s jinými topnými systémy, jako jsou tepelná čerpadla, aby jim dodávaly potřebnou elektřinu.

Zpět na přehled