It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je topná křivka?

Topné křivky, známé také jako ekvitermní křivky, poskytují informace o vztahu mezi venkovní a výstupní teplotou topného okruhu. Topné křivky se nastavují na příslušných termostatech na kotli nebo na systémové regulaci, která má čidlo venkovní teploty, regulující tepelný výkon dle venkovní teploty. Aby se optimalizovala teplota na výstupu a odpovídala skutečné potřebě tepla, je třeba upravit čtyři proměnné topné křivky. Strmost topné křivky ukazuje o kolik stupňů by se měla zvýšit teplota na výstupu, když odpovídajícím způsobem poklesne venkovní teplota. Čím strmější je, tím více energie se spotřebuje. Paralelní posun upravuje celou úroveň výstupní teploty.

Snížení teploty v noci určuje, od kdy do kdy je v noci zapotřebí méně tepla. Mezní hodnota topení určuje, od které venkovní teploty by se měl topný systém vypnout.

Zpět na přehled