It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to roční faktor výkonu?

Roční faktor výkonu, zkráceně APF, je specifická hodnota, která poskytuje informace o energetické účinnosti tepelných čerpadel. Čím vyšší je tento faktor, tím vyšší je energetická účinnost. Dobré hodnoty začínají na 4,5, což znamená, že dané tepelné čerpadlo vyžaduje pouze část elektřiny pro čtyřapůlnásobek topného výkonu. Hodnoty pod ročním výkonovým faktorem 3,5 se u moderních tepelných čerpadel obecně nenacházejí a vyloučily by vládní dotace.

Roční výkonnostní faktor se počítá z poměru dodávané elektřiny k provozu a vyrobeného tepla během roku. Na rozdíl od topného faktoru (COP), který se počítá ze stejných faktorů, je APF skutečným výpočtem energetické účinnosti, který bere v úvahu také typ tepelného čerpadla (solanka, voda nebo vzduch), chování uživatele a místní podmínky za účelem získání přesného výsledku.

Zpět na přehled