It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Co je to ústřední topení?

Systém ústředního vytápění je systém kolektivního vytápění, který současně ohřívá všechny radiátory v budově. Ve většině případů dodává teplou vodu také v samostatném okruhu. Některé systémy ústředního vytápění využívají dálkové vytápění od poskytovatele energie, jiné používají lokální vytápění. Při použití lokálních systémů ústředního vytápění je v kotelně instalován kondenzační kotel. Jako primární paliva se používá topný olej nebo zemní plyn.

Teplo produkované spalováním je buď přiváděno přímo do výměníku tepla, který ho používá k ohřevu topné vody, nebo je v případě kondenzačních kotlů doplňováno kondenzačním teplem z produkovaných plynů. Oběhová čerpadla se používají k cirkulaci topné vody v systému topného potrubí a k zásobování každého radiátoru teplem, které lze poté regulovat termostaty umístěnými na radiátorech. Ochlazená topná voda proudí zpět do kotle a cyklus je poté dokončen.

Moderní systémy ústředního vytápění lze kombinovat také s alternativními zdroji energie jako je solární tepelná energie nebo tepelná čerpadla, které vláda dotuje. Mini modulární tepelné jednotky jako zdroj energie pro ústřední vytápění mohou kromě vytápění a ohřevu vody vyrábět také elektřinu.

Zpět na přehled